ETT KOLLEKTIVT PSYKOTRAUMA: NARCISSIST/EMPAT-DYNAMIKEN

I 12 000 år har vårt samhälle, våra gemenskaper och våra relationer byggt på att en dominant person eller grupp bestämmer och andra underkastar sig. Män dominerar kvinnor. De starkare förtrycker de svagare. Detta har skapat och befäst beteendemönster som … Read More

0