Home » Blog
Sex-based language: vital for women’s rights

In January 2022, Sweden’s biggest-circulation tabloid, Aftonbladet, published a challenge to the language of gender ideology. By writer and birth activist Kristina Turner, it explains why she and other Swedish feminists are fighting to retain sex-based language in maternity and … Read More

1
Alla som är gravida och föder barn är kvinnor

SLUTREPLIK. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Gravida som inte identifierar sig som kvinnor har en självklar rätt till … Read More

0
Gender identity shouldn’t trump women’s rights

Removing words like ”woman” and ”mother” from the language surrounding maternity services excludes women. We need an open discussion about women’s health, rights, sex and gender identity without accusations of transphobia, Kristina Turner writes. Photo: ELIN BERGE   Maternity services … Read More

0
Könsidentitet får inte trumfa kvinnors rätt

Detta inlägg publicerades ursprungligen i Aftonbladet 14/01/2022 DEBATT. Förlossningsvården är i kris. Att utgå från könsidentitet i stället för biologiskt kön är av avgörande betydelse för vårdens utformning och är en fråga som behöver diskuteras. Alla människor har rätt att … Read More

0
Älskade Mens Summit Dag 2 – Gäst Kristina Turner

Gäst : Kristina Turner Kristina är författare och födelseaktivist. Hon brinner för att hjälpa kvinnor återta ägandeskapet av sin livmoderkropp. Hon är en kvinna full av kraft och visdom som på många sätt bidrar till att öppna upp för vår … Read More

1
1 2 3