Lilith och Eva

Enligt mytologiska skildringar var Lilith den första kvinnan, skapad ur samma bördiga jord som den första mannen, Adam. Som i så många mänskliga relationer utvecklades så småningom en önskan om att dominera den andra, men till skillnad från Eva så … Read More

0