Lilith och Eva

Enligt mytologiska skildringar var Lilith den första kvinnan, skapad ur samma bördiga jord som den första mannen, Adam.

Som i så många mänskliga relationer utvecklades så småningom en önskan om att dominera den andra, men till skillnad från Eva så accepterade Lilith det aldrig.

Att Lilith finns med i de tidigaste religiösa texterna visar oss att det krävs att den ena partnern underkastar sig för att en ojämlik, dominant relation ska kunna uppstå.

Att hon skrivits ur historien säger oss mycket om vad som hände i samband med patriarkatets uppkomst.

För att kunna domineras krävs att den andra parten ger efter, men hon kan, som Lilith, också göra motstånd och vägra låta sig domineras.

Lilith tillåter inte Adam att dominera henne och lämnar Edens lustgård.

Hon prioriterar jämlikhet och självständighet över trygghet och kontakt.

Att klippa kontakten med den enda andra människan och hennes enda hem är ett högt pris som Lilith är villig att betala för sin självständighet.

För Adam kanske en ojämlik relation är attraktiv eftersom det är han som har makten, men det förhindrar också den tillväxt och utveckling som kräver att en annan människa är närvarande som är villig att peka ut ens egna blinda fläckar.

Berättelsen fortsätter med att en ”förbättrad” version av kvinnan skapas, den här gången ur Adams eget revben, i förhoppningen att hon då inte kommer att kunna uthärda en separation oavsett kostnaden.

Denna andra kvinna tillåter sig att domineras av Adam, i övertygelsen om att hon är ”mindre värd” än mannen som skapats i Guds avbild.

Eva lyssnar till slut även hon på sin inre visdom och frångår de begränsningar som Gud och Adam lägger på henne.

Hon förbjuds att äta från äppelträdet och ändå kan hon inte motstå frestelsen att vilja förstå det dualistiska i tillvaron.

Denna gång är det både mannen och kvinnan som får betala priset, i form av exil från det ”perfekta” hemmet och ta emot dödlighetens gåva och förbannelse.

Det sägs att Lilith antog formen av en orm för att ta sig tillbaka till Eden där hon gav Eva den uppmuntran hon behövde för att våga smaka på kunskapens frukt.

Hade det inte varit för den vilda och otämjda kvinnans uppmuntran så hade kanske Eva motstått frestelsen.

Och hade det inte varit för vildkvinnans förebild så hade kanske inte den kuvade kvinnan funnit styrkan att följa sin inre visdom och frångå auktoritetens föreskrifter.

Kvinnor som stärker kvinnor är i polaritet till kvinnor som dömer andra.

Det enda sättet att komma bortom den fördömande polariteten är att komma i kontakt med båda dessa polariteter inom oss.

Berättelsen om Lilith uppmanar oss att acceptera alla våra sidor, det otämjda och det kontrollerade, hjältinnan och den trygghetssökande, den förföljda och den rättfärdiga – och möta dem alla med empati och kärlek, utan att döma.

Källa: Sibel Ozer, Crazy Wisdom Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.