Light and love?

Till dig som är terapeut eller jobbar med healing, till dig som hjälper människor att läka relationer, till dig som verkar som andlig guide eller leder människor i inre utveckling på något sätt.

Du har ett ansvar att läsa på om hur manipulativa relationer och psykisk misshandel i nära relationer fungerar. Att arbeta med människors skuggsidor och projicering av egna sår kan leda fel om du inte har djup kunskap om hur sofistikerade störda dynamiker kan vara. Sjuka relationer som uppstår ur sår som gör att människor passar ihop som två pusselbitar eller magneter som dras till varandra är inte alltid bådas ansvar att läka. Det går inte att ansvara för sin skuggsida i en relation som bygger på psykisk misshandel och manipulation.

Du har ett ansvar för att förstå hur de här komplexa, sofistikerade och farliga dynamikerna fungerar innan du försöker hjälpa någon att läka sina nedärvda sår. Psykologin bakom hur en traumatiserad människa hanterar sin egen misshandel är lurig som en demon och du behöver kunna bemästra dina egna demoner innan du försöker hjälpa andra att läka.

Att läka handlar om att bemästra sina egna demoner med egna verktyg – inte att någon annan gör det åt en.

Människor som sitter fast i en störd, manipulativ relation eller traumatiserats av en sådan familjedynamik under uppväxten kan traumatiseras ytterligare av en healer eller guide som leder dem mot att ta ansvar för en ”skuggsida” som inte är deras. Andliga ledare och terapeuter som inte gjort detta mångåriga arbete själva och inte förstår allvaret och styrkan i djupt störda relationer kan leda de som vänder sig till dem ännu längre in i trauman.

Läs på mer, utbilda dig, ta ansvar, var ödmjuk. Du kan bokstavligen rädda någons liv.

Illustration: “Wiinabozho and the Storytellers’ Mirror” av Zhaawano Giizhik, 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.