Home » Blog - Page 2
Not at the expense of women

Something’s happened to language. The Swedish healthcare guide is urging us to avoid the word “woman” and and even the much -loved author of the Harry Potter series has been accused of being transphobic.” So what’s going on? Transpeople are … Read More

0
ETT KOLLEKTIVT PSYKOTRAUMA: NARCISSIST/EMPAT-DYNAMIKEN

I 12 000 år har vårt samhälle, våra gemenskaper och våra relationer byggt på att en dominant person eller grupp bestämmer och andra underkastar sig. Män dominerar kvinnor. De starkare förtrycker de svagare. Detta har skapat och befäst beteendemönster som … Read More

0
Light and love?

Till dig som är terapeut eller jobbar med healing, till dig som hjälper människor att läka relationer, till dig som verkar som andlig guide eller leder människor i inre utveckling på något sätt. Du har ett ansvar att läsa på … Read More

0
Lilith och Eva

Enligt mytologiska skildringar var Lilith den första kvinnan, skapad ur samma bördiga jord som den första mannen, Adam. Som i så många mänskliga relationer utvecklades så småningom en önskan om att dominera den andra, men till skillnad från Eva så … Read More

0
Halloween – Samhain – Day of the Dead

The time around Halloween marks the midpoint between the autumn equinox and the midwinter solstice. The celebration is a memory of a time when we were more connected to the earth’s cyclical movement around the sun. We are surrounded by … Read More

0
1 2 3