urban goddess

Yvonne

Du är en av de mest lysande, intelligenta, varma och klara rösterna här i Sverige. På relativt kort tid har du mutat in en del av det svenska opinionsbildande hörnet och gjort dig synlig och någon att räkna med. Stort och fucking modigt.