Alla som är gravida och föder barn är kvinnor

SLUTREPLIK. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Gravida som inte identifierar sig som kvinnor har en självklar rätt till ett gott bemötande och att tilltalas och informeras på det sätt de själva önskar. Men man kan inte anta att ett avkönat språkbruk är rätt för alla.

Intentionen bakom ett avkönat språk är att inkludera de som inte identifierar sig med sitt biologiska kön. Förändringarna får konsekvenser som påverkar vårdens förmåga att undvika skada och maximera hälsa, och kvinnors och barns rättigheter.

Förändringarna riskerar att göra kommunikation i samband med förlossningsvård mer svårbegriplig.

Kvinnor som är lågutbildade, har kognitiva funktionshinder, kommer från en konservativ religiös bakgrund eller som inte har svenska som modersmål utsätts för en ökad risk att missförstå ett avkönat språk.

Många uppfattar begrepp som reducerar kvinnor till kroppsdelar eller fysiologiska processer som avhumaniserande.

”Föräldrar” och ”familjer” kan felaktigt inkludera pappor och andra familjemedlemmar, och antyda att andra familjemedlemmar har rättigheter gällande kvinnans beslut.

Men mammor är inte utbytbara i alla sammanhang. Ordet ”mamma” bär mening långt bortom ”förälder av honkön”, med associationer till omvårdnad, omhändertagande, kärlek, ansvar och uppfostran.

Många kvinnor i tredje världen upplever de globala språkliga förändringar som kulturell imperialism.

Under pandemin har besökstiden på sjukhus begränsats. När man skriver ”förälder” och inte prioriterar mammor riskerar man att öka separationen av mammor och spädbarn i exempelvis neonatalvården.

När ordet ”kvinna” inte längre syftar på biologiskt kön, så har man ändrat betydelsen från en vuxen människa av honkön till en könsidentitet bland många andra. Kvinnor blir en undergrupp till sitt eget kön.

Alla som bär och föder barn är kvinnor. Alla kvinnor har rätt till information som speglar det språk de använder om sig själva.
Trans är ett paraplybegrepp som handlar om identitet och definieras av individen själv. Kravet är att hela samhället ska ställa om för att validera dessa individers syn på sig själva.

Att anklaga de som vill göra en konsekvensanalys för trångsynthet är en fultolkning avsedd att tysta.

Kristina Turner, författare och födelseaktivist

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.